Kung Fu Hälsa – träning för kropp och själ

Ikon

Varje resa börjar med ett steg

Enkel Pranayama – andningsteknik

Här förklaras hur man på ett enkelt sätt kan börja med sin pranayama – andningsteknik. Detta är ett av de första stegen inom Yin Yoga och Wuji Qigong.

Annonser

Filed under: Andningsteknik, , , , , , , , , , , , ,

Andningsteknik

andning andningsteknik ande qi chi prana meditation malmö yoga

Pranayama

Koncentration på andningen vid meditation föranleder ofta människor att fråga om de bör andas på något särskilt sätt. Det bästa rådet är att andas naturligt och att allteftersom meditationen djupnar bli medveten om hur andningen blir mer dämpad och diskret tills den slutligen är nästan omärklig.

Det finns dock ett antal speciella andningstekniker, kända som pranayama, som lärs ut inom yoga, buddhism och qigong. Dessa sägs vara metoder genom vilka mediteraren kan vinna ökad kontroll över de väsentliga krafterna i kroppen och använda dem inte bara för att främja fysisk hälsa utan också vid transformation från fysisk till andlig energi.

Det är inte tillrådigt att använda de mer avancerade av dessa tekniker utan en lärare, eftersom de kan visa sig vara farliga (till exempel genom att påverka hjärtverksamheten), men det finns flera förberedande tekniker som hjälper medvetandet och kroppen att snabbare gå in i meditation och jag ger exempel nedan. Utöva dem om du vill under några minuter varje gång du tar plats på din kudde och låt sedan andningen återgå till sitt naturliga mönster.

Filed under: Andningsteknik, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Andningsteknik

qigong qi chi andning andningsteknik yoga malmö hälsa

Pranayama

Den enklaste formen av pranayama är att andas in genom munnen med läpparna hopsnörpta som till en vissling tills lungorna har fyllts, sedan svälja, stäng munnen och andas ut lika långsamt genom näsan. Denna övning sägs föra med sig ett behagligt temperament, vänlig och glad personlighet, vacker form och ett långt liv.

En av de mest avslappnande formerna av pranayama är att låta utandningen ta längre tid än inandningen. I idealfallet bör den förra hålla på tills man tyst har räknat till åtta och den senare till fyra. Men till en början räcker det att helt enkelt se till att den ene är längre än den andra.

Filed under: Andningsteknik, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Andningsteknik

pranayama meditation qigong andning tai chi malmö

Pranayama

En mer avancerad form av denna övning är att dra ut på varje inandning dubbelt så länge som utandningen. Rytmen blir därigenom 4-16-8, vilket efter övning kan utökas till 6-24-12. ingen ansträngning bör någonsin vara inblandad, och det bör inte finnas någon märkbar paus mellan utandning och inandning.

För att få ut maximal behållning kan du hålla för höger näsborre med höger tumme, andas in genom vänstra, hålla för båda näsborrarna medan du håller andan, sedan hålla för vänster näsborre med vänster tumme och andas ut genom den högra. Gör vid nästa andetag proceduren omvänt och andas in genom den högra och ut genom den vänstra, och fortsätt växla näsborre vid varje andetag. Apropå det är denna så kallade nord-sydandning en bra metod för att avstyra en förkylning eller rensa bihålorna.

Kom ihåg att dessa andningsövningar aldrig ska utföras med någon anspänning. Avbryt genast om de skapar motsatta effekter så som yrsel, hjärtklappning, andnöd osv. Du har då ansträngt dig för hårt. Nästa gång du prövar gäller det helt enkelt att ta det lite lugnare.

Filed under: Andningsteknik, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tai Chi

wudang tai chi qigong malmö

Tai Chi Chuan som hälsometod

En gång i tiden var Tai Chi Chuan som är det fullständiga namnet, endast eller främst en stridskonst, vars hemlighet avslöjades genom list av ”Yang den Oövervinnerlige” och lärdes senare ut till bl.a. den kinesiska kejserliga armén.

Idag är den mer känd som en förebyggande hälsometod än som en stridskonst. Man använder sig av stridsövningar som bygger på taoistisk filosofi för att balansera yin och yang och därmed bibehålla hälsa och kraft. I detta syfte används metoden dagligen av cirka tio miljoner kineser och av ett ökande antal västerlänningar.

Gå en Tai Chi kurs det är roligt och hälsosamt

Mer information om Kung Fu Hälsa

Kung Fu Hälsa är en del av www.kung-fu.se

Tai Chi i Malmö

Filed under: Andningsteknik, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tai Chi

wudang tai chi malmö

I århundraden utförde de kinesiska taoistmunkarna övningar baserade på olika fysiska stridsrörelser för att bibehålla hälsa och styrka, eftersom deras religion inte gör skillnad på de fysiska och andliga världarna.

På 1200-talet beslöt sig enligt en legend taoistmunken Chang San Feng att anpassa dessa rörelser för att utveckla en typ av stridskonst som stärkte den inre kraften och flexibiliteten mer än den yttre styrkan. Enligt legenden fick han inspiration när han såg en trana – i några versioner är det en skata eller sparv – slåss med en orm. Ormens graciösa undanglidande och fågelns snappande rörelser påminde honom om växelspelet mellan yin och yang.

Gå en Tai Chi kurs det är roligt och hälsosamt

Mer information om Kung Fu Hälsa

Kung Fu Hälsa är en del av www.kung-fu.se

Tai Chi i Malmö

Filed under: Andningsteknik, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kung Fu Hälsa

Adress: Celsiusgatan 29, våning 1 email: kungfu.sweden@gmail.com Tel: 070-367683

Kung Fu böcker

Wing Tsun Sverige

RSS Wing Tsun Sweden

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Qigong träning 2012

Tai Chi träning 2012

Yin Yoga träning 2012

Kung Fu för barn

Baguazhang träning 2012

Xinyi träning 2011